Technologie

De energiecentrale van Primco maakt gebruik van de allernieuwste technologieën om steeds schonere energie te produceren. In Lelystad doen we dat bijvoorbeeld door resthout verkregen uit noodzakelijk bosonderhoud optimaal om te zetten in warmte. We dragen er zorg voor om de restproducten van dát proces ook weer te hergebruiken. Afvalstoffen die bij het verbrandingsproces vrijkomen worden uit de rookgassen gefilterd. Zo bieden onze centrales een duurzamer alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

Lokaal en duurzaam

De in oktober 2018 opgeleverde biomassacentrale in Lelystad wekt energie op uit lokaal gewonnen biobrandstof. Deze bestaat uit houtsnippers, afkomstig van snoei- en dunningshout dat is verkregen uit noodzakelijk bosonderhoud door bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Al het hout is NTA 8080 gecertificeerd waardoor de biomassa altijd traceerbaar is naar de oorsprong..

In plaats van dit restmateriaal als afval te beschouwen (en het in een reguliere centrale met heel veel minder rendement te verbranden), zet Primco het dus in als biobrandstof. Omdat het houtafval binnen een straal van maximaal 80 kilometer van de centrale wordt gewonnen, blijft de CO2-uitstoot van transport ook nog eens tot een minimum beperkt. Belangrijk om te weten: er wordt momenteel minder hout weggesnoeid dan er weer aangroeit.

Soorten biomassa

De biomassa voor onze energiecentrales kan bestaan uit lokaal gewonnen hout- en snoeiafval, zoals in Lelystad. Momentum Capital, moederorganisatie van Primco, gaat meer centrales bouwen.

Afhankelijk van de locatie gaan er dan ook andere afvalsoorten gebruikt worden, want we willen geen onnodige CO2-uitstoot veroorzaken door grondstoffen van ver te halen. Anders heeft het zelfs geen zin om schonere energie te produceren.

Onze centrales kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld voedselresten of supermarktrestanten. Ook kunnen we onderaardse warmwaterbronnen (geothermie) gebruiken voor het opwekken van warmte-energie. Of we kunnen met windmolens opgewekte stroom door middel van elektrolyse omzetten in bijvoorbeeld brandstof voor autobussen. Per locatie zullen we bekijken welke biomassa het meest geschikt is, waarna de centrale aangepast wordt voor optimaal rendement.