Technologie

De energiecentrales van Primco maken gebruik van de allernieuwste technologieën om steeds schonere energie te produceren. In Lelystad en Duiven (operationeel in juli 2020) doen we dat bijvoorbeeld door resthout, verkregen uit noodzakelijk bosonderhoud, optimaal om te zetten in warmte. In onze centrale in het Engelse Ellesmere Port gaan we nog verder. Daar gaan we residuen vanuit de lokale agrarische sector omzetten naar gas. We dragen er in alle gevallen zorg voor om de restproducten van dát proces ook weer te hergebruiken als bijvoorbeeld meststoffen.

Lokaal en duurzaam

De Primco centrales in Duiven (vanaf juli 2020 operationeel) en Lelystad wekken energie op uit lokaal gewonnen organische reststromen. Het gaat om houtsnippers, afkomstig van snoei- en dunningshout dat is verkregen uit noodzakelijk bosonderhoud door bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Al het hout is NTA 8080 gecertificeerd waardoor de reststromen altijd traceerbaar zijn naar de oorsprong.

In plaats van dit restmateriaal als afval te beschouwen (en het in een reguliere centrale met heel veel minder rendement te verbranden), zet Primco het dus in als biobrandstof. Omdat het houtafval binnen een straal van maximaal 80 kilometer van de centrale wordt gewonnen, blijft de CO2-uitstoot van transport ook nog eens tot een minimum beperkt. Belangrijk om te weten: er wordt momenteel minder hout weggesnoeid dan er weer aangroeit.

Soorten reststromen

De reststromen voor onze energiecentrales kunnen bestaan uit lokaal gewonnen hout- en snoeiafval, zoals in Lelystad en Duiven. Momentum Capital, moederorganisatie van Primco, gaat meer centrales bouwen.

Afhankelijk van de locatie gaan er dan ook andere afvalsoorten gebruikt worden, want we willen geen onnodige CO2-uitstoot veroorzaken door grondstoffen van ver te halen. Anders heeft het zelfs geen zin om schonere energie te produceren.

Onze centrales kunnen gebruikmaken van bijvoorbeeld agrarische reststromen, voedselresten of supermarktrestanten. Ook kunnen we onderaardse warmwaterbronnen (geothermie) gebruiken voor het opwekken van warmte-energie of groen gas. Per locatie zullen we bekijken welke organische reststroom het meest geschikt is, waarna de centrale aangepast wordt voor optimaal rendement.