Technologie

De centrales van Primco maken gebruik van de allernieuwste technologieën om steeds schonere energie (met name warmte), halffabricaten en bio-grondstoffen te produceren. In onze centrale in het Engelse Ellesmere Port bijvoorbeeld. Daar zetten we residuen vanuit de lokale agrarische sector om in gas. We dragen er in alle gevallen zorg voor om de restproducten van dát proces ook weer te hergebruiken als bijvoorbeeld meststoffen.

Lokaal en duurzaam

De Primco centrale in Lelystad wekt energie op uit lokaal gewonnen organische reststromen. Het gaat om houtsnippers, afkomstig van snoei- en dunningshout dat is verkregen uit noodzakelijk bosonderhoud door bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Al het hout is NTA 8080 gecertificeerd waardoor de reststromen altijd traceerbaar zijn naar de oorsprong. In de centrale in Duiven drogen we aardappel- en wortelstoomschillen voor de veevoederindustrie, terwijl er groene energie wordt opgewekt.

In plaats van dit restmateriaal als afval te beschouwen (en het in een reguliere centrale met heel veel minder rendement te verbranden), zet Primco het dus in als organische brandstof. Omdat het afval binnen een straal van maximaal 80 kilometer van de centrale wordt gewonnen, blijft de CO2-uitstoot van transport ook nog eens tot een minimum beperkt.

Soorten reststromen

Perpetual Next, moederorganisatie van Primco, gaat in de nabije toekomst meer centrales bouwen of acquireren.

Afhankelijk van de locatie gaan er dan ook andere organische reststromen gebruikt worden, want we willen geen onnodige CO2-uitstoot veroorzaken door bio-grondstoffen van ver te halen. Anders heeft het, volgens onze filosofie, geen zin om schonere energie of half fabricaten te produceren.

Onze centrales kunnen gebruikmaken van bijvoorbeeld agrarische reststromen, voedselresten of supermarktrestanten. Ook kunnen we onderaardse warmwaterbronnen (geothermie) gebruiken voor het opwekken van warmte-energie of groen gas. Per locatie zullen we bekijken welke organische reststroom verloren gaat en welke technologie het hoogste rendement hieruit kan halen en daarop passen we de centrale aan. Voor het hoogste rendement, in energie en investering.