Het proces

Van de aanvoer van houtsnippers tot het verwarmen van 5000 huishoudens; zo werkt de centrale van Primco.

In 9 stappen

Van de verbranding van organische reststromen in een energiecentrale, tot hele stadswijken in Lelystad op duurzame wijze van warmte voorzien. Hoe gaat dat in zijn werk? Het hele proces uitgelegd in negen stappen. De centrale in Duiven, die als doel het drogen van aardappel- en wortelstoomschillen en andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie heeft, wekt op dezelfde manier warmte op. Aan de hand van Lelystad leggen we hieronder het proces uit.

STAP 1 | Resthout naar houtopslag

Via noodzakelijk en verantwoord bosonderhoud worden restproducten gewonnen. Door middel van lokaal transport komen ze terecht op de opslaglocatie, waar ze worden verkleind tot houtsnippers.

STAP 2 | Houtsnippers naar vuurhaard

Vervolgens wordt het hout, dat voldoet aan de NTA 8080-certificeringsnorm, in de houtstortput gestort.

STAP 3 | Hout in vuurhaard

Via de houttransportketting worden de snippers van de houtstortput naar een tussenopslag vervoerd. Vanuit deze tussenopslag wordt het hout de vuurhaard ingeduwd.

STAP 4 | Verbranding

De vuurhaarden hebben een totale capaciteit van 12,5 MW en een houtverbruik van 6 á 8 ton hout per uur bij vollast. Het hout wordt gedroogd, vergast en uiteindelijk uitgebrand tot as. Mede voor de veiligheid zijn de vuurhaarden intern opgebouwd uit 1 meter dik vuurvast beton. De as belandt in een waterbak.

STAP 5 | Rookgassen bewerken (NOx-care)

Aan het einde van de vuurhaard wordt de veilige stof Ureum aan de rookgassen toegevoegd om de stikstofoxiden te binden (NOx → H2O + N2), zodat de geldende uitstootnormen niet worden overschreden.

STAP 6 | Verwarmingswater verwarmen

De hete rookgassen van circa 1.000 graden Celsius gaan door een ketel en verwarmen zo het interne verwarmingswater tot 125 graden Celsius.

STAP 7 | Rookgassen filteren

Na de warmteoverdracht komen de rookgassen in een filter. De eventueel meegevoerde as-deeltjes worden via een cycloonfilter, die werkt als een soort centrifuge, naar buiten geslingerd, en vervolgens opgevangen en afgevoerd in de gecombineerde as-afvoer.
De rookgassen vervolgen hun weg naar het doekenfilter, waar de laatste vliegasdeeltjes worden afgevangen in een speciaal textiel en de rookgassen verder worden gefilterd. Ook dit asresidu wordt weer via de gecombineerde as-afvoer naar de as-opslag geleid.

STAP 8 | Rookgascondensor

De rookgascondensor haalt de laatste nog bruikbare energie uit de rookgassen. Het koude water neemt de temperatuur over van de hete rookgassen en warmt dus op. Dit warme water wordt gebruikt voor de voorverwarming en de stadsverwarming.

De rookgascondensor fungeert ook als een extra filter voor de nog eventuele asdeeltjes. De asdeeltjes binden zich aan de waterdruppels en worden via het condenswater afgevoerd.
Pas dan verlaten de rookgassen de centrale via de schoorsteen. Dit verklaart meteen de rookpluim die je uit de schoorsteen ziet komen: die bestaat uit condens en is vergelijkbaar met zichtbare, warme adem in koude lucht.

STAP 9 | Overdracht naar stadsverwarmingsnetten

Het opgewarmde water draagt zijn energie over via warmtewisselaars aan de stadsnetten van Vattenfall en Ennatuurlijk. De temperatuur van het stadswarmtewater gaat met maximaal 110 graden Celsius naar de stadswijken en komt met een temperatuur van rond de 50 graden Celsius weer terug.