PRIMCO ELLESMERE PORT

Ellesmere Port | info@primco.nl

In het West-Engelse Ellesmere Port bouwt Primco een nieuwe energiecentrale, die vanaf begin 2020 operationeel is. De nieuwe centrale produceert groen gas. Dat is een duurzame variant van aardgas die tot stand komt door biogas op te waarderen.
Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar omdat er voor de productie ervan organische reststromen worden gebruikt.