PRIMCO ELLESMERE PORT

Ellesmere Port | info@primco.nl

In het West-Engelse Ellesmere Port bouwt Primco een nieuwe energiecentrale, die begin 2020 operationeel zal zijn. De nieuwe centrale gaat groen gas produceren. Dat is een duurzame variant van aardgas die tot stand komt door biogas op te waarderen.
Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar omdat er voor de productie ervan organische reststromen worden gebruikt. Primco gaat in Ellesmere Port kadavers omzetten tot grondstof voor de centrale. Het gaat om vee dat door ziekte en ouderdom is overleden of direct geruimd moet worden bij agrarische bedrijven.
In plaats van de kadavers ‘nutteloos’ te vernietigen, wordt er nu duurzame energie mee opgewekt.