PRIMCO DUIVEN

Roelofshoeveweg 29 | 6921 RH Duiven | info@primco.nl

Primco heeft in december 2019 de bio-energiecentrale in het Gelderse Duiven overgenomen in een joint venture met drie aandeelhouders. De centrale (15MW) heeft als hoofddoel het drogen van aardappel- en wortelstoomschillen en andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Tevens wordt er groene stroom opgewekt voor het openbare elektriciteitsnetwerk. In de joint venture is Primco voor 75% eigenaar. De centrale zal in juli 2020 operationeel zijn.
Het drogen van aardappel- en wortelstoomschillen gebeurt met een speciale droogtechniek die ervoor zorgt dat veel vocht uit de reststromen wordt gehaald. Daarnaast werkt de centrale houtachtige grondstoffen op voor de spaanplaatindustrie en wordt er groene stroom geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk.

Hoog rendement, vrijwel geen fijnstofuitstoot

Primco werkt bij de bouw van de centrale samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in totaaloplossingen voor bio-energiesystemen. Met dit bedrijf bouwde Primco ook de warmtecentrale in Lelystad die een energetisch rendement van minimaal 95% heeft.
Door de uitlaatgassen te wassen wordt er extra rendement uit de centrale gehaald, maar ook wordt daarmee vrijwel alle fijnstof afgevangen. Hierdoor kent de fijnstofuitstoot in Lelystad zo’n lage waarde, dat die ver onder de toegestane norm blijft en zelfs niet meetbaar is.
Bij Primco Duiven wordt van dezelfde technieken gebruikgemaakt en zijn er mogelijkheden om te profiteren van nog meer beschikbare laagwaardige restwarmte.

Alleen lokale biogene reststromen

Om warmte en elektriciteit op te wekken wordt er alleen gebruik gemaakt van lokale biogene reststromen uit noodzakelijk landschap- en bosbeheer. Rene Buwalda, CEO van Primco, zegt hierover: “Door net als in Lelystad alleen van lokale biogene reststromen gebruik te maken, zal de CO2-emissie van vervoer tot een minimum beperkt blijven. Wij willen onze centrales op een zo verantwoord mogelijke manier draaien en verspilling tot een minimum beperken. Alle restwarmte willen we benutten, zodat er zo min mogelijk energie verloren gaat.” Op operationeel en organisatorisch gebied gaan Primco Duiven en Lelystad zeer nauw samenwerken om een verdere efficiencyslag te kunnen maken.​