Locaties

In 2050 moeten alle huishoudens in Nederland van het aardgas af. Hiermee neemt de vraag naar duurzame (en betaalbare) energie toe. Wij willen hieraan een bijdrage leveren door lokaal gewonnen biomassa om te zetten in energie en warmte. De in oktober 2018 geopende biomassacentrale in Lelystad, die met lokaal gewonnen snoei- en afvalhout warmte opwekt, is de eerste opmaat in het leveren van duurzamere stadsverwarming voor de regio.

In 2020 willen we als ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzamere energiecentrales nog op minstens drie plekken in Nederland soortgelijke biomassacentrales realiseren. Moedermaatschappij Momentum Capital is bezig deze te ontwikkelen.

Lelystad | Primco Biomassacentrale Lelystad

Larserdreef 306K | 8233 HC Lelystad | info@primco.nl

De in oktober 2018 geopende biomassacentrale in Lelystad levert duurzame warmte aan het warmtenet van Vattenfall (Nuon) en Ennatuurlijk. De centrale verbrandt jaarlijks tot 21.000 ton snoei- en dunningshout afkomstig van noodzakelijk bosonderhoud in de directe omgeving van Lelystad.

MEER OVER DEZE LOCATIE