NIEUWS | Eerste stookseizoen Primco gevierd bij centrale

De Primco centrale in Lelystad heeft haar eerste stookseizoen, dat op 11 oktober vorig jaar begon, succesvol afgesloten. 5500 woningen in Lelystad zijn in deze periode voor 80 procent van de tijd gasloos voorzien van warmte. De centrale wordt gestookt met lokaal snoei- en dunningshout, dat anders zonder energetische opbrengsten verbrand zou worden.

Er was dus alle reden voor partners, toeleveranciers en de gemeente Lelystad om samen het glas te heffen op weg naar een duurzamere energie-oplossing en een bezoekje te brengen aan de centrale onder leiding van CEO Rene Buwalda.

Spreker René Buwalda

Buwalda vertelde tijdens zijn speech dat hij de gemiddelde Lelystedeling heeft leren kennen: “Die staan om 7.00 uur op, douchen om 7.30 uur en gaat zo rond 8.00 uur de deur uit.” Zoveel weet hij wel na zes maanden warmte stoken voor de inwoners van de wijken Warande, Landstrekenwijk, Grietenij, Waterwijk en De Landerijen. Hij weet dat, omdat de centrale dan extra hard moet werken. Net als op heel koude dagen. De wijken zijn verwarmd met lokaal snoei- en dunningshout, alleen op grote piekmomenten moest er warmte bijgestookt worden op gas. “Het was wel een vreemde winter, want in februari lag ik zelfs een dag aan het strand.”

Buwalda liet ook weten dat Primco graag wil uitbreiden met nieuwe centrales elders in Nederland en zich dáár zal vestigen waar de bron van de biogrondstoffen is om CO2-uitstoot door vervoer tot het minimum te beperken. Dat hoeft niet alleen snoeihout te zijn maar het kan ook geothermische energie zijn of afvalverbranding.

Spreker Elly van Wageningen

Wethouder Elly van Wageningen liet weten blij te zijn met de centrale die 11 oktober vorig jaar van start ging. “Het past in het duurzaam beleid van Lelystad om in 2025 energie neutraal te zijn, daarvoor gebruiken we een mix van technieken zoals zonnepanelen en windenergie, en daar past de centrale van Primco heel goed bij.” Ze benadrukte nog vooral dat de centrale erg efficiënt is.

De centrale haalt namelijk een energetisch rendement van meer dan 95 procent. Dit rendement is 30 procent hoger dan dat van reguliere verbrandingsovens. Tevens worden de rookgassen dusdanig gefilterd dat de uitstoot bijna alleen maar uit waterdamp bestaat en de fijnstof uitstoot zo miniem is dat deze niet meetbaar is.

Spreker Martijn van Rheenen

Martijn van Rheenen, CEO van Momentum Capital, één van de initiatiefnemers van de Primco centrale, zei tijdens zijn speech, dat fossiele brandstof geen optie meer is naar de toekomst. De centrale van Primco is een stap, maar zegt hij: “met resthout alleen kunnen we niet heel Nederland duurzamer maken. Daar zijn andere opties ook voor nodig.”

Van Rheenen ziet een lange weg voor zich, in de transitie van fossiele brandstof naar duurzame energie. “Verandering is moeilijk, daar is moed voor nodig. Deze wethouder had die moed om in Lelystad deze centrale met ons te bouwen.”

Zo werd er op een mooie samenwerking geklonken om buiten het nieuwe logo van Primco te onthullen. Tot nu toe ging de centrale anoniem door het leven maar nu prijkt de naam op de gevel: Primco: Energy Conversion.

We zijn op weg naar duurzamere energie.