Op weg naar een duurzamere wereld

Tegen verspilling

Op weg naar een duurzamere wereld, maakt Primco gebruik van de allernieuwste technologieën om uit organische reststromen hernieuwbare energie, halffabricaten en grondstoffen te produceren.
We waarderen daarmee reststromen op tot een zo hoogwaardig mogelijk ‘product’. Zo bieden onze centrales en fabrieken een duurzamer alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Primco is een Perpetual Next company.

Verstandig tegen verspilling.